Broer Hees overleden

Bedroefd hebben we kennisgenomen van het overlijden van onze erevoorzitter

Broer Hees

Broer was ruim 55 jaar lid van onze vereniging waarvan een groot aantal jaren voorzitter en een alom gerespecteerd en kundig bestuurder. Onder zijn leiding heeft RIOS`31 tal van hoogtepunten meegemaakt en heeft onze vereniging door vele moeilijke tijden geloodst Jarenlang was hij medeorganisator van talrijke kienavonden, waarvan de opbrengsten werden besteed aan o.a. de realisatie van ons clubgebouw en de latere uitbreiding hiervan Hij zal voor altijd in onze gedachten voortleven.

Wij wensen de familie veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Bestuur, leden en supporters v.v. R.I.O.S.`31 Pey