Jacques van de Brekel 50 jaar lid en benoemd tot erelid

Jubilarissen in het zonnetje

Tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen donderdag 14 Februari zijn een viertal jubilarissen gehuldigd vanwege hun 25 – 50 – en 70-jarig lidmaatschap bij Rios`31

Stefan Delsing en Imran Soysuren vanwege hun 25-jarig lidmaatschap

Jacques van de Brekel vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap en die, op voordracht van de leden, tot erelid van Rios`31 is benoemd

Thei Vergoossen vanwege zij 70-jarig ! lidmaatschap

Jacques van de Brekel 50 jaar lid                Stefan Delsing 25 jaar lid                            Imran Soysuren 25 jaar Lid

Dhr. Thei Vergoossen, die zijn bijzonder lange lidmaatschap van maar liefst 70 jaar viert, kon vanwege gezondheidsklachten niet bij de huldiging aanwezig zijn. Een afvaardiging van het bestuur zal Thei op zijn huisadres in het zonnetje zetten.