Update Coronavirus uitbraak: Sportpark Rios`31 afgesloten!

Pey, 21 Maart 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en sportvrienden,

Afgelopen woensdag is bekend geworden dat er een Noodverordening van kracht is in Noord- en Midden Limburg. In deze verordening worden de maatregelen die het kabinet eerder heeft afgekondigd “bekrachtigd”. Een van die maatregelen is dat alle sportaccommodaties gesloten zijn voor alle activiteiten. In klare taal betekent dit dat het verboden is om nog op de accommodatie aanwezig te zijn om te sporten, te spelen etc.!! In de praktijk zien we dat hier geen gehoor aan wordt gegeven en de jeugd massaal gebruikt maakt van de gesloten sportterreinen en het open ( niet omheinde ) sportveld.
Wij willen als vereniging op basis van de genoemde Noodverordening iedereen erop wijzen dat bij overtreding van dit verbod, handhavend opgetreden wordt. Zowel tegen os als vereniging als ook tegen de overtreders!
De politie en boa’s zullen hierop toezien en waar mogelijk handhavend optreden. Daarom vinden wij ook als gemeente elke overtreding van het genoemde verbod, door wie dan ook, onacceptabel.
 
Beste mensen,leden (ouders  en kinderen) hoe zuur ook in deze tijd, bij deze de dringende oproep om tot nader bericht geen gebruik meer te maken van de sportaccommodatie en door ons als vereniging Rios`31 duidelijk de oproep aan iedereen om dit ook breed te (blijven) communiceren!
Uiteraard laten wij jullie t.z.t. weten wanneer het verbod opgeheven wordt.

De algemene ledenvergadering die gepland stond voor donderdag 26 maart, is on hold gezet en zal op een nader te bepalen datum worden gehouden.

We zullen de berichtgeving en de adviezen van de KNVB, het RIVM en de regering nauwgezet volgen.
Rekenend op uw begrip,

Bestuur Rios`31