Aan de leden van Rios`31

Als bestuur van RIOS’31 wensen we iedereen een goede gezondheid toe in deze moeizame Coronatijd. Het zijn inderdaad rare tijden. We zitten momenteel al 9 maanden in de coronacrisis en dit laat duidelijk zijn sporen na. De hele maatschappij ervaart dagelijks, steeds meer de gevolgen. Een situatie waar niemand van ons ooit eerder mee te maken heeft gehad. Onze voetbalvereniging van en voor onze leden, ligt al maanden stil. Er zijn geen trainingen, wedstrijden of andere voetbal gerelateerde activiteiten en ook de activiteiten omtrent ons 90-jarig bestaan in 2021 zijn uitgesteld. We staan letterlijk in pauze stand. Gezondheid gaat voor alles. Dus respecteren wij het besluit van de KNVB en volgen wij de regels van de overheid op. Als bestuur proberen we zo goed mogelijk te anticiperen op deze ontwikkeling en bekijken we constant wat de mogelijkheden zijn. Daarbij is veel onzeker. Zo weten we niet hoelang deze situatie gaat duren en welke kosten dit met zich mee gaat brengen. Kosten en onderhoud gemoeid met ons complex, verzekeringen, energiekosten, huur van velden, en afdracht aan de KNVB moeten worden doorbetaald. De vaste kosten die onze vereniging normaal gesproken maakt, lopen gewoon door. Naast de contributie-ontvangsten staan alle inkomsten voor onze vereniging op dit moment grotendeels stil. Dat geeft druk op de financiële positie van de vereniging. Veel van onze sponsoren behoren tot het MKB. Juist bij deze groep heerst veel onzekerheid over de (nabije) toekomst. Maar ook de derving van de kantineomzet treft ons hard, de kantine staat letterlijk leeg. We zullen dus samen de lasten moeten dragen. Door het wegvallen van een groot deel van onze inkomsten is doorbetaling van de contributie essentieel. Onlangs zijn de contributiebrieven naar onze leden gestuurd. Veel leden hebben hun contributie al betaald maar een groot deel van onze contributies staat nog open. Begrijpelijk, je krijgt geen waar voor je geld. Dat beseffen wij ons als bestuur terdege. Toch willen wij een oproep doen tot solidariteit. In deze barre tijden is contributie een zegen, ook al worden we op meer fronten (door gemeente en KNVB) geholpen. Juist de inning van deze contributiegelden zijn het gehele jaar nodig om onze vereniging draaiende te kunnen houden. Daarom ons verzoek om je openstaande contributie zo snel als mogelijk over te maken op het bankrekeningnummer van RIOS’31. Wij hopen op jullie begrip. Zodra het voetballen weer mag, willen we als bestuur klaar zijn voor een nieuwe competitie start. Dit kunnen we alleen maar realiseren met steun van onze leden. We hebben jullie nu harder nodig dan ooit, als gewaardeerd lid van onze vereniging. Neem daarom je verantwoordelijkheid en maak je contributie over. Wij doen er als bestuur alles aan om samen met jullie, de vereniging overeind te houden in deze moeilijke en onzekere tijd. Dank voor jullie begrip en medewerking. Blijf gezond en zorg goed voor elkaar! Prettige feestdagen en een voorspoedig en sportief 2021!
Het bestuur

De contributie is te voldoen middels overschrijving op onze Rabobank rekening NL02 RABO 0142 0928 94 (BIC: RABONL2U) t.n.v. R.K.S.V.
R.I.O.S. ’31 of door contante betaling aan de penningmeester.
Ter informatie treffen jullie hierbij de contributiebedragen voor het verenigingsjaar 2020/2021 aan, welke overigens niet zijn verhoogd ten opzichte van het afgelopen seizoen.
Spelend lid KNVB € 135,-
Veteranen (niet KNVB) € 110,-
Heren 35+ € 100,-
Spelend jeugdlid JO13 t/m JO19 € 105,-
Spelend jeugd t/m JO11 € 75,-
Niet spelend lid € 75,-

Voor meerdere jeugdleden uit één gezin is er een reductieregeling. Informatie hierover kunt u desgewenst krijgen via info@rios31.nl.
Wellicht ten overvloede willen wij jullie erop wijzen dat, indien niet tijdig betaald wordt, dit uitsluiting van trainingen en wedstrijden tot gevolg kan hebben. Een goed R.I.O.S.-lid voldoet op tijd aan zijn/haar verplichtingen!

karavancentrum-tatry.sk