Jeugd

Wie voetballen er allemaal in de samenwerkende teams van RIOS`31 – EVV – St.Joost ?
Onder 7
(Mini pupillen)
Onder 9 (F1) Onder 9 (F2) Onder 9 (F3) Onder 9 (F4)
Bram Gulikers Jort Beckers Roan Cober Mohammad Alasie Ryan Fermont
Sting Janssen Sep Boumans Quin Crombags Kaihan Behruz Noah Geach
Dennis de Jong Stef Klinkenberg Dean Crombags Ties Dircks Brent Golsteijn
Michael de Jong Raúl Kuipers Boy Deneer Liam Hulsbosch Valentijn Levels
Finn Ras Jorn Leenders Max Houben Mohammed Lakhsime Sina Mozafari
Quinten Timmermans Thomas Mestrom Sam Houben Luuk van de Lisdonk Shayne Proeve
Milan Ras Mik Parren Nathan Maessen Dèni Ruyters
Tren Thissen Dior Proeve Cas Peters Tom Smeets
Liam Verblakt Lieke Smeets Max Tempelman Roan Smeets
Cas Welters Brandon Voskamp Raf Urlings
Onder 11 1 ( E1 ) Onder 11 2 ( E2) Onder 11 3 ( E3 ) Onder 11 4 ( E4 ) Onder 11 5 ( E5 )
Aaron Baren Duc de Bruijn Keano Boumans Sean Behan Sieb Aben
Boris van Bevervoorde Ceylan Fermont Finn Geurts Mick Crombags Siep Bremmer
Mic Boumans Miel Francot Tom Geurts Casper Cuijpers Ashley Delil
Milo Dircks Sten Heijman Milan Konar Jens Golsteijn Nawwab Djalielie
Sam Florie Renzo van Neer Daan Laumen Nathan Koenen Keano Hasanat
Niek Janssen Jules van Neer Thijs Stassen Kyro Lichteveld Liza Krul
Anna Merry Max Peeters Nick van Susteren Quinten van Montfoort Megan van der Velde
Axel Peters Milan Serges Pepijn Urlings Viktor Peeters
Finn Vromen Fender Thomassen Zordan Wessels
Onder 13 1 ( D1 ) Onder 13 1 ( D2 ) Onder 15 1 ( C1 ) Onder 15 1 ( C2 ) Onder 15 1 ( C3 )
Justin Beenen Willem Berghs Mike Beunen Brian Buijsers Niels Beaumont
Zep de Bruijn Mitch Bergs Brian Bongaerts Roy Damen Rino Boonen
Jasper Geurts Job van den Brekel Finn Golsteijn Cas van Haperen Gijs van Dijk
Jur Gust Jochem Breukers Miquel Huggins Roco Hover Kay van Dijken
Daichi Kirindongo Tom Crombag Joaquin Kilkens Yves van Meerveld Rick Goossens
Junior Koolen Viggo Dohmen Nick Koenen Yannick Merry Denisa Hasanat
Ian Lenders Mike Feller Mike Kurvers Thomas van der Meulen Dean Hintzen
Jonas Metz Merel Geurts Jay Lenders Kaj Meuwissen Mitch Hintzen
Levi Metz Max Meuwissen Cas Maassen Nick Meuwissen Jan Hinzen
Jop Mörs Ard Meuwissen Casper Peters Timo Peters Damien Hoofwijk
Jort Parren Bo Muijzers Rick Schlangen Mike Schurgers Floris Hoogaars
Maarten Peerbooms Raf Parren Roel Severins Guyon Vogels Mees Hover
Luuk Reinders Lois Peeters Rens van Smoorenburg Danny Willems Yoah Konar
Luke Thien Tim Peeters Len Stokbroeckx Jelle Wolfs Lucas van Kruchten
David Vermunt Stijn Quadvlieg Quin Vierhout David Metz
Kars Richter Diëgo Reuten
Kay Savelkoel Sjors van de Rijt

Wil je ook voetballen bij de RIOS`31-jeugd?

R.I.O.S.`31 is bij aanvang van het seizoen 2013-2014 een samenwerking aangegaan met EVV en St. Joost v.w.b. het jeugd-voetbal. Dit om de doorstroming naar de jeugd-teams in de opeenvolgende leeftijdscategoriën  mogelijk te maken en om nieuw aangemelde jeugdleden de mogelijkheid te bieden om als lid van  R.I.O.S.`31 te kunnen voetballen met leeftijdsgenootjes, zij het dan in combiteams van genoemde verenigingen. Vooralsnog wordt er gewerkt in samenwerkende teams ( S.T. ). Dit betekent dat, daar waar één of meer van de deelnemende verenigingen een tekort aan spelers heeft / hebben om een team te vormen in een bepaalde leeftijdsgroep, er een samengesteld team wordt gevormd bestaande uit spelertjes van twee of alle drie de verenigingen.

Voor deze constructie is gekozen om voldoende tijd te nemen om te komen tot een goed draaiende jeugd-voetbalorganisatie. Op langere termijn moet er een zelfstandig opererende, Samenwerkende Jeugd Organisatie ( SJO ) staan  met een eigen bestuur, een nieuwe naam ( bv. SJO EVV- st. Joost- R.I.O.S.`31 ) en eigen clubkleuren. Voorlopig wordt er gespeeld in blauw-wit verticaal gestreept shirt, witte broek en rood-witte kousen. Uiteindelijk komt er een tenue dat afwijkt van de bekende samenstelling van de deelnemende verenigingen, maar wel een tenue waarin de clubkleuren blauw, rood en wit terugkomen.

Een andere afspraak die gemaakt is in het kader van de samenwerking, betreft de harmonisatie van de contributie. Doel van deze afspraak is om ( uitgesmeerd over een termijn van drie jaar ) te komen tot een uniform contributiebeleid voor de dan gevormde SJO.

R.I.O.S.`31 heeft er altijd naar gestreefd om de contributie voor onze jeugdspelertjes zo laag mogelijk te houden. Door de hogere kosten die de samenwerking met zich meebrengt ( denk o.a. aan energiekosten die er nu extra bij komen doordat er meer jeugdteams van ons sportcomplex gebruik maken ) zijn wij genoodzaakt de contributie voor dit seizoen te verhogen met naar € 75,- voor de jeugd t/m JO11 en
€ 105,- vanaf JO 13 t/m JO 19.  Er is de mogelijkheid om de contributie gespreid te betalen via een machtiging tot automatische
incasso of in een keer op rekeningnummer 142092894. Voor meerdere voetballende kinderen bij RIOS`31 is er een reductie in de hoogte van de contributie.

Zijn er vragen over de samenwerking met EVV en St. Joost, of m.b.t. de contributie,neem dan contact op met:

Chris van Bemmel 06 25001162 of Johan Hoven 06 27859216

Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor het gestelde vertrouwen in R.I.O.S.`31 als zelfstandig functionerende jeugdafdeling en spreken de hoop uit om de nieuwe jeugdvoetbalorganisatie met hetzelfde vertrouwen tegemoet te treden. Mocht u welke manier ook een bijdrage willen leveren in de organisatie
( b.v. meehelpen kantinediensten draaien, opzetten activiteiten enz. ) neem dan contact op of vul het vacatureformulier onder de knop “over RIOS`31”

Veel voetbalplezier!
Bestuur RIOS`31