Jeugd

Wil je ook voetballen bij de RIOS`3-jeugd?

R.I.O.S.`31 is bij aanvang van het seizoen 2013-2014 een samenwerking aangegaan met EVV en St. Joost v.w.b. het jeugd-voetbal. Dit om de doorstroming naar de jeugd-teams in de opeenvolgende leeftijdscategoriën  mogelijk te maken en om nieuw aangemelde jeugdleden de mogelijkheid te bieden om als lid van  R.I.O.S.`31 te kunnen voetballen met leeftijdsgenootjes, zij het dan in combiteams van genoemde verenigingen. Vooralsnog wordt er gewerkt in samenwerkende teams ( S.T. ). Dit betekent dat, daar waar één of meer van de deelnemende verenigingen een tekort aan spelers heeft / hebben om een team te vormen in een bepaalde leeftijdsgroep, er een samengesteld team wordt gevormd bestaande uit spelertjes van twee of alle drie de verenigingen.

Voor deze constructie is gekozen om voldoende tijd te nemen om te komen tot een goed draaiende jeugd-voetbalorganisatie. Op langere termijn moet er een zelfstandig opererende, Samenwerkende Jeugd Organisatie ( SJO ) staan  met een eigen bestuur, een nieuwe naam ( bv. SJO EVV- st. Joost- R.I.O.S.`31 ) en eigen clubkleuren. Voorlopig wordt er gespeeld in blauw-wit verticaal gestreept shirt, witte broek en rood-witte kousen. Uiteindelijk komt er een tenue dat afwijkt van de bekende samenstelling van de deelnemende verenigingen, maar wel een tenue waarin de clubkleuren blauw, rood en wit terugkomen.

Zijn er vragen over de samenwerking met EVV, of m.b.t. de contributie,neem dan contact op met:

Chris van Bemmel 06 25001162 of Johan Hoven 06 27859216

Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor het gestelde vertrouwen in R.I.O.S.`31 als zelfstandig functionerende jeugdafdeling en spreken de hoop uit om de nieuwe jeugdvoetbalorganisatie met hetzelfde vertrouwen tegemoet te treden. Mocht u welke manier ook een bijdrage willen leveren in de organisatie
( b.v. meehelpen kantinediensten draaien, opzetten activiteiten enz. ) neem dan contact op of vul het vacatureformulier onder de knop “over RIOS`31”

Veel voetbalplezier!
Bestuur RIOS`31